עברית
אנגלית
  • אמקה מרכיבים

לקוחות

.

לקוחות הקבוצה 


 

מגזר ממשלתי   

 מגזר פיננסי

 מגזר ביטוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד התעשייה מסחר והתעסוקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


מגזר מוניציפאלי

 

מגזר תשתיות ותחבורה

 

מגזר קמעונאות

 

עיריית פתח תקווה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


מגזר תעשייה

 

מגזר גמל ופנסיה

 

מגזר שירותי בריאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 .