עברית
אנגלית
  • Building

Customers

.

Group Customer


 

Government Sector   

 Financial Sector

 Insurance Sector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד התעשייה מסחר והתעסוקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Municipal Sector

 

Infrastructure and Transport Sector

 

Retail Sector

 

עיריית פתח תקווה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Industrial Sector

 

Provident and Pension sector

 

Health Sector

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 .